Terviseandmete väljastamine

 


Patsiendil on õigus saada oma terviseandmetest koopiaid ja väljavõtteid. Dokumentide väljastamise aluseks on patsiendi poolt esitatav kirjalik, digitaalselt allkirjastatud avaldus. Avaldus peab sisaldama patsiendi täisnime, isikukoodi ning e-posti aadressi. Kui patsiendil puudub digitaalse allkirja andmise võimalus, siis tuleb avaldus esitada registratuuris. Avalduse esitamisel registratuuris on vajalik ka isikut tõendav dokument.

Väljavõte väljastatakse registratuuris või soovi korral krüpteeritud kujul patsiendi e-posti aadressile.

Kui patsient soovib märkida krüpteeritud dokumendi adressaadiks kellegi teise, tuleb allkirjastatud avaldusse märkida selle isiku nimi, isikukood ja e-posti aadress, kellele krüpteeritud dokument saadetakse.

Kui patsiendil puudub võimalus avada krüpteeritud dokumente, väljastatakse terviseandmed isikut tõendava dokumendi alusel registratuurist. Kui patsient soovib, et dokumendid väljastatakse volitatud isikule, peab isikul kaasas olema vastav volitus ning isikut tõendav dokument.

Röntgenülesvõtted salvestatakse mälupulgale, trükitakse välja või saadetakse krüpteeritud kujul patisendi e-posti aadressile. Patsiendi andmekandjatele dokumente ei salvestata.

Mis on krüpteeritud dokument?

Krüpteeritud dokument on turvaliselt salastatud ning seda saavad avada ainult adressaadid, kelle ID-kaardi või Digi-ID sertifikaatidele on fail krüpteeritud. Krüpteeringu mahavõtmiseks on  vaja teada PIN1 koodi.

Avalduse täitmise aeg

Ravikaardi väljavõtted koostatakse esimesel võimalusel, kui mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel alates avalduse saabumisest.